De start van 2018

In het najaar van 2017 zijn de duiven die bij Freek hebben gevlogen en hier voor de kweek worden ingezet naar Twello gekomen. Ook zijn er een 12 tal duiven naar Twello verhuisd om mee te gaan vliegen. De duiven zijn eind januari gekoppeld. De kwekers zijn bijgelicht, de vliegers niet. 

De vliegers zijn om en om gekoppeld, d.w.z. dat telkens een over te wennen duif is gekoppeld aan een duif die in Twello uitvliegt. Zodra de jongen een dag of 5 á 10 oud zijn zal er worden begonnen met overwennen.
De eerste ronde eieren van de kwekers is inmiddels verlegd onder voedsterkoppels. Alle kweekloppels hebben inmiddels opnieuw gelegd en gaan deze ronde zelf groot brengen. Daarna wordt er nog een 3e ronde, en een 2e ronde van de voedsters, gekweekt voor eigen gebruik in Twello. Ook de jongen van de vliegers, van de zomerjongen en van enkele extra koppels gaan hier als jonge duif hun kunsten vertonen. Momenteel komen de eitjes van de 1e ronde uit, altijd weer leuk dat nieuwe leven.

 

Albert Hendriksen webdesign

Copyright © 2021. All Rights Reserved.